x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopintojen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot viron kielestä. Hän ymmärtää vironkielistä tekstiä, tulee auttavasti toimeen viron kielellä, osaa ilmaista jokapäiväisiin aiheisiin liittyviä ajatuksia suullisesti ja kirjallisesti, tuntee virolaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja sen taustaa sekä Suomen ja Viron kulttuurisuhteita. Viron kielen taitotaso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan lähellä B2:ta.

Sisältö

Opiskelija saa perustiedot viron kielen rakenteesta, sanastosta ja oikeinkirjoituksesta, perehtyy Viron kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisarvosana lasketaan painotetun keskiarvon mukaan

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kieli ja virolainen kulttuuri (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
avaa kaikki

Viron kielen ja virolaisen kulttuurin perusopinnot

VIROP1 Viron peruskurssi, 5 op
VIROP2 Viron jatkokurssi I, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö