x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viron kieli ja virolainen kulttuuri, 65 op

Osaamistavoitteet

Perusopintojen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot viron kielestä. Hän ymmärtää vironkielistä tekstiä, tulee auttavasti toimeen viron kielellä, osaa ilmaista jokapäiväisiin aiheisiin liittyviä ajatuksia suullisesti ja kirjallisesti, tuntee virolaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja sen taustaa sekä Suomen ja Viron kulttuurisuhteita. Viron kielen taitotaso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan lähellä B2:ta.

Aineopintojen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on aktiivinen suullinen ja kirjallinen viron kielen taito. Hän hallitsee viron kirjakielen rakenteen, tuntee viron kielen tutkimuksen teoreettista taustaa, viron kielen alueellisia eroja, kirjaviron kehitysvaiheita, virolaisen kulttuurin eri alueita ja taustoja sekä Suomen ja viron kulttuurisuhteita, pystyy käyttämään vironkielistä aineistoa tieto- ja tutkimuslähteenä. Virolaiseen yhteiskuntaan tutustutaan myös paikan päällä käytännön kieliharjoittelussa. Viron kielen taitotaso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan lähellä C2:ta.

Sisältö

Viro on suomelle läheistä sukua oleva kieli. Opintojen tarkoituksena on paitsi antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen viron kielen taito myös perehdyttää hänet viron kielen murteisiin, kirjaviron kehitysvaiheisiin, virolaiseen kulttuuriin ja sen taustaan sekä Suomen ja Viron kulttuurisuhteisiin.

Viron kieli sopii esimerkiksi suomen kielen, vieraiden kielten, kirjallisuustieteiden tai historiatieteiden sivuaineeksi. Viron kielen taito luo hyvät edellytykset vaihto-opiskelulle Viron yliopistoissa. Lisäksi kielitaito antaa mahdollisuuden löytää tulevan työpaikan virolaisesta kieli- ja kulttuuriympäristöstä. Opinnot tarjoavat valmiuksia monipuolisiin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän asiantuntijatehtäviin.

Oppiaineessa on mahdollisuus suorittaa seuraavat opintokokonaisuudet:
Perusopinnot 25 op
Aineopinnot 35-40 op
Aineopintoihin liittyvät kurssit pidetään kysynnän ja opettajaresurssien mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö