x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talous ja finanssilaitokset, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee vakuutustoiminnan taloudelliset perustelut ja osaa soveltaa oppimaansa riskienhallintaa koskevien kysymysten analysoinnissa.

Sisältö

Teemakokonaisuus koostuu JKK:n taloustieteen sekä JKK:n vakuutustieteen tuottamista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kokonaisuus on tarjolla kaikille opiskelijoille tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Opintojakso Ekonometria I edellyttää tilastotieteen perustietojen hallintaa.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta jakautuu taloustieteen (yliopisto-opettaja) ja vakuutustieteen (yliopisto-opettaja) välillä.

Moduulin suorittamisen lisätiedot: kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan suorituksen tulee sisältää opintojakso Pankkiteoria (5 op) sekä vähintään yksi opintojakso taloustieteen alalta.

Huomautus: Taloustieteeseen suuntaava opiskelija voi saada kokonaisuudesta vain merkinnän 15 op. Huomaa, että opintojaksot Taloustieteen perusteet (5 op) ja Ekonometria I (5 op) sisältyvät jo taloustieteen polun opintoihin (ks. kokonaisuudet: Taloustieteen teoriaopinnot ja Johdatus empiiriseen taloustieteeseen).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Talous ja finanssilaitokset

Suoritettava 15–25 opintopistettä
KATVRA50 Pankkiteoria, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
KATTAA21 Ekonometria I, 5 op
Johtamiskorkeakoulu