x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talous ja ympäristö, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristökysymysten taloudelliset ja yhteiskuntapoliittiset merkitykset ja osaa soveltaa taloustieteen ja politiikkatieteiden analyysitapoja tarkastellessaan poikkitieteellistä lähestymistapaa vaativia käytännön kysymyksiä.

Sisältö

Teemakokonaisuus koostuu JKK:n taloustieteen sekä JKK:n ympäristön ja alueiden politiikan tuottamista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kokonaisuus on tarjolla kaikille opiskelijoille tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Kokonaisuudella ei ole edeltäviä opintoja.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, yliopisto-opettaja

Moduulin suorittamisen lisätiedot: kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan suorituksen tulee sisältää opintojaksot Ympäristötalous (5 op) ja Ympäristön ja alueiden poliittisuus (5 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Talous ja ympäristö

Suoritettava 15–25 opintopistettä
KATTAA36 Ympäristötalous, 5 op
KATTAA31 Julkistalous I, 5 op
Johtamiskorkeakoulu