x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talous ja terveydenhuolto, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee terveystaloustieteellisen ajattelun perusteet ja osaa soveltaa talous- ja terveystieteiden ajattelu- ja analyysitapoja poikkitieteellistä lähestymistapaa vaativien käytännön kysymysten tarkastelussa.

Sisältö

Teemakokonaisuus koostuu JKK:n taloustieteen ja HES:n terveystieteiden tuottamista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kokonaisuus on tarjolla kaikille opiskelijoille tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Kokonaisuudella ei ole edeltäviä opintoja.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, professori

Moduulin suorittamisen lisätiedot: kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan suorituksen tulee sisältää opintojakso Julkistalous I (5 op) ja opintoja terveystieteiden alalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Talous ja terveydenhuolto

Suoritettava 15–25 opintopistettä
KATTAA31 Julkistalous I, 5 op
Johtamiskorkeakoulu