x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA4 Vaihtoehtoinen suuntautuminen, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä ja vertailla kirjallisia esitystapoja, kulttuurisia konteksteja sekä tekstien tuottamiseen ja lukemiseen liittyviä tekijöitä valitsemansa suuntautumisen mukaisista metodisista lähtökohdista. Opiskelija pystyy tuottamaan hyvin argumentoitua ja julkaisukelpoista asiatekstiä sekä kirjoittamaan analyyttisesti taiteen ja kulttuurin eri ilmiöistä. Opiskelija pystyy osallistumaan kriittisesti oman tieteenalansa keskusteluun.

Sisältö

Opiskelija omaksuu omien tutkimuksellisten tai ammatillisten intressiensä kannalta hyödyllisiä näkökulmia ja taitoja. Opiskelija muokkaa valitsemiaan tutkimussuuntauksia omiin analyyttisiin tarpeisiinsa suullisissa ja kirjallisissa harjoitustöissä. Suoritetaan luento- tai harjoituskursseina, tenttimällä kirjallisuutta tai tekemällä sen pohjalta harjoitustöitä. Osa opintojaksosta on mahdollista suorittaa myös ammatillisena harjoitteluna ja siitä kirjoitettavalla raportilla tai muuna soveltavana harjoitustyönä. Harjoitustöiden toteuttamistavasta on neuvoteltava osa-alueen vastuuopettajan kanssa. Suoritetaan 1-2 opintojaksoa, kukin 5-10 opintopisteen laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Vaihtoehtoinen suuntautuminen

Suoritettava 10 opintopistettä
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media, 5–10 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö