x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot, 40–60 op

Osaamistavoitteet

Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävissä opinnoissa opiskelija perehtyy yksityiskohtaisesti yritystoimintaan liittyvään lainsäädäntöön. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee opinnoissaan painottamiensa erikoisalojen ydinsisällön sekä osaa soveltaa taitojaan ja tietojaan käytännöllisten oikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa. Tämän lisäksi yritysjuridiikan syventävät opinnot suorittaneella kauppatieteen maisterilla on laaja tietämys yritysjuridiikan erityiskysymyksistä ja tämä osaaminen voi olla joiltain osin hyvinkin syvällistä. Syventävien opintojen suorittaminen yritysjuridiikasta antaa hyvät valmiudet työskennellä esimerkiksi rahoituksen, henkilöstöhallinnon, tilintarkastuksen ja muun taloushallinnon sekä yrityksen johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot

Suoritettava vähintään 40 op
Muista syventäviä kauppatieteellisiä opintoja 10 op
Opiskelija voi valita suoritettavat opintojaksot kaikista tutkinto-ohjelman syventävistä opinnoista.
Johtamiskorkeakoulu