x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen erikoisaloja, 5–45 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taloustieteen soveltamisen edut ja rajoitteet erilaisten kysymysten tarkastelussa ja osaa soveltaa taloustieteellistä ajattelua ja analyysitapaa erilaisissa käytännöllisissä (ja poikkitieteellisissä) yhteyksissä.

Sisältö

Taloustieteeseen suuntaavalta opiskelijalta vaaditaan vähintään 5 op:n suoritus taloustieteen aineopintotasoisia sovellusopintoja kohdasta Taloustieteen erikoisaloja. Suositellaan kuitenkin vahvasti, että taloustieteeseen suuntaava opiskelija suorittaa enemmän kuin 5 op erikoisalojen opintoja.

Erikoisalojen opintoja voidaan suorittaa kahdella tavalla:

(A) Opiskelija suorittaa valitsemansa opintojakson/-jaksot (5-45 op) kohdasta Taloustieteen erikoisaloja.

(B) Opiskelija voi suorittaa temaattisen kokonaisuuden, joka sisältää taloustieteen aineopintotasoisen erikoisalojen opintojakson (5 op). Tällaiset temaattiset kokonaisuudet koostuvat vähintään yhdestä taloustieteen erikoisalojen opintojaksosta ja valinnaisista muiden alojen opinnoista. Tällaisia poikkitieteellisiä temaattisia kokonaisuuksia ovat:
- Talous ja terveydenhuolto (sis. KATTAA31 Julkistalous I),
- Talous ja paikallisuus (sis. KATTAA38 Paikallinen julkistalous ja KATTAA31 Julkistalous I),
- Talous ja ympäristö (sis. KATTAA36 Ympäristötalous ja KATTAA31 Julkistalous I),
- Talous ja työmarkkinat (sis. KATTAA32 Työn taloustiede I),
- Talous ja finanssilaitokset (sis. KATTAA37 Rahatalous),
- Talous ja politiikka (sis. KATTAA33 Talouspolitiikka),
- Talous ja maailmanpolitiikka (sis. KATTAA35 Kansainvälinen talous ja KATTAA34 Kehitystalous), ja
- Politiikka, talous ja oikeus Euroopan unionissa (sis. KATTAA39 EU Public Finance).
Nämä temaattiset kokonaisuudet ovat JKK:n yhteisiä teemakokonaisuuksia. Opiskelija voi halutessaan suorittaa useita temaattisia kokonaisuuksia.

Edellä mainitut tavat mahdollistavat joko keskittymisen taloustieteen alan opintoihin tai laaja-alaisen ja poikkitieteellisen suorituksen.

Erikoisala-/sovellusopinnot suositellaan suoritettavaksi 2.-3. opintovuonna.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintosuuntaan tähtäävä opiskelija suorittaa vähintään yhden valitsemansa erikoisalojen opintojakson (5 op).

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Taloustieteen erikoisaloja

Vaadittu taloustieteen erikoisalojen opintojakso 5 op voi sisältyä myös Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuteen.
KATTAA31 Julkistalous I, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA32 Työn taloustiede I, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA33 Talouspolitiikka, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA34 Kehitystalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA36 Ympäristötalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA37 Rahatalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA38 Paikallinen julkistalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA39 EU Public Finance, 5 ECTS (2.klk / 3.klk)
Johtamiskorkeakoulu