x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johdatus empiiriseen taloustieteeseen, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taloustieteessä käytettävät empiirisen tutkimuksen perusmenetelmät ja osaa käyttää niitä hyväkseen opinnoissa edetessään ja pienimuotoisia empiirisiä tutkimuksia tehdessään.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu opintojaksoista Tilastollisen päättelyn perusteet 2 (5 op), Tilastomenetelmien perusteet (5 op), Empiirinen projekti (5 op) ja Ekonometria I (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Suositellaan vahvasti, että Laskennalliset valmiudet 15 op (ks. JKK, kauppatieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäopinnot) suoritetaan ennen kokonaisuuden Johdatus empiiriseen taloustieteeseen suorittamista. Tämä koskee erityisesti tilastotieteen opintojaksoja MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (5 op) ja MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1 (5 op).

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, yliopisto-opettaja

Taloustieteeseen suuntaavat opiskelijat suorittavat tämän kokonaisuuden 20 op:n laajuisena. Suositellaan, että kokonaisuuden suorittaminen aloitetaan 1. tai 2. opintovuonna.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Johdatus empiiriseen taloustieteeseen

MTTTP3 Tilastollisen päättelyn perusteet 2, 5 op (1.klk / 2.klk)
MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet, 5 op (1.klk / 2.klk)
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA21 Ekonometria I, 5 op (2.slk / 3.slk)
Johtamiskorkeakoulu