x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot, 15 op

Sisältö

Aineopintojen valinnaisista opinnoista opiskelija sopii opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa erikseen käytävässä HOPS-keskustelussa.

Valinnaisina opintoina suositellaan mm. seuraavia opintoja tai teemoja:

- Hallintotieteet
- Organisaatioteoriat ja johtaminen
- Psykologia (erityisesti nuoruuteen liittyvät teemat)
- Päihteet
- Mediakasvatus
- Kasvatustieteet
- Sosiaalipsykologia
- Sosiaalityö (erityisesti lasten suojeluun liittyvät teemat)
- Yhteiskunta, perhe ja elämänkulku-teemakokonaisuuden opinnot

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö