x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on aineopinnot suoritettuaan syvällisempi perehtyneisyys nuorisotyöhön monitieteisenä ammattialana sekä perusvalmiudet tehdä ja analysoida nuorisotutkimusta eri tieteenaloilla.

Sisältö

Koko opintokokonaisuuteen (60 op) opiskelija suorittaa perusopintojen lisäksi 35 opintopisteen laajuiset aineopinnot, joista 20 op kaikille yhteisiä opintoja ja 15 op valinnaisia opintoja. Saadakseen vain suppeamman opintokokonaisuuden nuorisotyön ja -tutkimuksen perus- ja aineopinnoista opiskelijan tulee suorittaa perusopintojen lisäksi 20 opintopisteen laajuiset kaikille yhteiset aineopinnot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
avaa kaikki

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen aineopinnot

Aineopinnot muodostuvat kaikille yhteisiä opinnoista 20 op ja valinnaisista opinnoista 15 op
Kaikille yhteiset opinnot 20 op
Koostuu jaksoista NTYOA1, Nuorisotyön harjoittelu 5 op tai Nuorisotyön teemaseminaari 5 op, NTYOA2 Nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön teoria 5 op, NTYOA3 Nuorisotutkimuksen seminaari 5 op sekä jaksosta NTYOA4 5 op
NTYOA4 Vaihtoehtoiset opinnot 5–20 op
Suoritettava 5 op vaihtoehtoisista opintojaksoista NTYOA41-NTYOA44
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö