x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perusopinnot suoritettuaan kokonaiskuva nuorisotyön tiedeperustasta, käsitteistöstä ja työmenetelmistä. Opiskelija tuntee myös nuorisotutkimuksen problematiikkaa ja menetelmiä ja on perehtynyt nuorisotutkimukseen eri tieteenaloilla.

Sisältö

Perusopinnot muodostuvat viidestä opintojaksosta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
avaa kaikki

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen perusopinnot

Perusopinnot muodostuvat viidestä opintojaksosta
NTYOP3 Erityisnuorisotyö, 5 op
NTYOP4 Nuorisokasvatus, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö