x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet, 20 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää kääntämisen ja tulkkauksen ammatillisia ja tieteellisiä erityispiirteitä sekä osaa kuvailla kääntämistä ja tulkkausta käännöstieteellisiä käsitteitä käyttäen. Lisäksi hän osaa toimia kääntämisen asiantuntijana projektityötä tekevässä monikielisessä tiimissä.

Sisältö

Kieliparikohtaisia kääntämisen opintoja tukevia ja laajentavia opintoja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka erikoistuvat kääntämiseen ja tulkkaukseen jossakin seuraavista tutkinto-ohjelmista:

Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen
Pohjoismaiset kielet
Ranskan kieli
Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen
Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö