x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kääntäjän suomen opinnot II, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
-tuntee kielen muutoksen mekanismeja ja tiedostaa oman vastuunsa suomen kielen käyttäjänä ja kehittäjänä
-osaa käyttää suomen kieltä suullisesti ja kirjallisesti tilanteen vaatimalla tavalla
-kykenee huoltamaan omia ja muiden suomenkielisiä tekstejä
-kykenee analysoimaan ja arvioimaan tekstejä vuorovaikutuksen, sisällön, tyylin ja kielen kannalta
-tuntee kielessä esiintyvää variaatiota ja osaa soveltaa oppimaansa eri käännöstehtävissä
-on harjaantunut viestinnällisten taitojensa jatkuvaan kehittämiseen ja on valmis ajantasaistamaan tietämystään suomen kielestä opintojen jälkeenkin

Sisältö

Opintokokonaisuus Kääntäjän suomen opinnot II kuuluu monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin. Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää kandidaattiopintoihin sisältyvien opintojaksojen (Kääntäjän suomen opinnot I) suorittamista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Opintokokonaisuudesta annetaan erillinen kokonaismerkintä, ja se arvioidaan hyväksymismerkinnällä.

Lisätiedot

Vaihtoehtoisten opintojaksojen suoritusvaihtoehtojen tarjonta vaihtelee vuosittain oppiaineen voimavarojen mukaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kääntäjän suomen opinnot II

Suoritettava 10 opintopistettä
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö