x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen teoriaopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taloustieteen mikro- ja makroteoreettisen perusaineksen ja osaa käyttää sitä hyväkseen opinnoissa edetessään.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu opintojaksoista Taloustieteen perusteet (5 op), Mikrotalousteoria I (10 op) ja Makrotalousteoria I (10 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Suositellaan vahvasti, että Taloustieteen matematiikka I (5 op, sisältyy Laskennalliset valmiudet -menetelmäopintoihin) suoritetaan ennen kursseille Mikrotalousteoria I (10 op) ja Makrotalousteoria I (10 op) osallistumista.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, yliopistonlehtori

Taloustieteeseen suuntaavat opiskelijat suorittavat kokonaisuuden 25 opintopisteen laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Taloustieteen teoriaopinnot

KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op (1.slk)
KATTAA12 Mikrotalousteoria I, 10 op (2.slk)
KATTAA13 Makrotalousteoria I, 10 op (2.klk)
Johtamiskorkeakoulu