x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteeseen suuntaavat opinnot, 50–85 op

Osaamistavoitteet

Taloustieteen kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee taloustieteen perusoppisisällön ja osaa käyttää sitä hyväkseen työelämän eri tehtävissä. Kandidaattiopinnot antavat pohjan taloustieteen opintosuunnan maisteriopintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Taloustieteeseen suuntaavat opinnot

Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kokonaisuudet Taloustieteen teoriaopinnot sekä Johdatus empiiriseen taloustieteeseen (yhteensä 45 op). Tämän lisäksi vaaditaan vähintään 1 opintojakso (5 op) Taloustieteen erikoisaloja -opinnoista.
Taloustieteen teoriaopinnot 25 op
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op (1.slk)
KATTAA12 Mikrotalousteoria I, 10 op (2.slk)
KATTAA13 Makrotalousteoria I, 10 op (2.klk)
Johdatus empiiriseen taloustieteeseen 20 op
MTTTP3 Tilastollisen päättelyn perusteet 2, 5 op (1.klk / 2.klk)
MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet, 5 op (1.klk / 2.klk)
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA21 Ekonometria I, 5 op (2.slk / 3.slk)
Taloustieteen erikoisaloja 5–45 op
Vaadittu taloustieteen erikoisalojen opintojakso 5 op voi sisältyä myös Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuteen.
KATTAA31 Julkistalous I, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA32 Työn taloustiede I, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA33 Talouspolitiikka, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA34 Kehitystalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA36 Ympäristötalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA37 Rahatalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA38 Paikallinen julkistalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA39 EU Public Finance, 5 ECTS (2.klk / 3.klk)
Johtamiskorkeakoulu