x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieliharjoittelu Venäjällä, 15 op

Sisältö

Opintojaksot A2–A4 voi suorittaa seuraavilla tavoilla:

Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositellaan osallistumista yhden periodin mittaiseen (12 viikkoa) integroituun kieliharjoitteluohjelmaan Tverin yliopistossa. Tämä ohjelma on laadittu varta vasten kaikkien suomalaisten yliopistojen venäjän kielen opiskelijoille, ja se toteutetaan yhteistyössä venäjää Suomessa opettavien yliopistojen, Aleksanteri-instituutin sekä Tverin yliopiston kansainvälisen osaston kanssa. Ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Integroidussa ohjelmassa suoritetaan 15 opintopistettä, jotka koostuvat kolmesta opintojaksosta: A2 Kieliharjoittelu, A3 Venäjän yhteiskunta ja A4 Kaunokirjallisuus. Kieliharjoittelusta Tverissä kirjoitetaan noin 5 sivun mittainen raportti venäjän kielellä ja se palautetaan kieliharjoitteluyhdyshenkilölle.

Tutkinto-ohjelman ne opiskelijat, jotka eivät osallistu integroituun kieliharjoitteluohjelmaan Tverissä, suorittavat opintojaksot A3 Venäjän yhteiskunta ja A4 Kaunokirjallisuus Tampereen yliopistossa, elleivät ole suorittaneet vastaavia kursseja esim. vaihto-ohjelmien yhteydessä. Näiden opintojaksojen suorittamistavoista ja luettavasta kirjallisuudesta sovitaan tapauskohtaisesti opintojaksoista vastaavan opettajan kanssa.

Opintojakson A2 Kieliharjoittelu voi suorittaa myös seuraavilla tavoilla:

•Opiskelu Venäjällä yliopiston muiden vaihto-ohjelmien puitteissa tai osallistuminen vähintään kuukauden kestävälle kielikurssille Venäjällä
•Vähintään kaksi kuukautta kestävä omaehtoinen oleskelu Venäjällä
•Ne tutkinto-ohjelman venäjää äidinkielenään puhuvat opiskelijat, jotka ovat muuttaneet Venäjältä tai entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen viimeisten viiden vuoden sisällä, voivat korvata opintojakson A2 kirjoittamalla vähintään 15 sivun pituisen esseen professorin kanssa erikseen sovittavasta aiheesta.

Venäjän aineopinnot valinnaisina opintoina suorittavilta vaaditaan vähintään yhden kuukauden kieliharjoittelu Venäjällä opiskelijan valitsemalla tavalla.

Kieliharjoittelusta (A2) kirjoitetaan suoritustavasta riippumatta noin 5 sivun mittainen raportti venäjän kielellä ja se palautetaan kieliharjoitteluyhdyshenkilölle.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kieliharjoittelu Venäjällä

VENA2 Kieliharjoittelu, 5 op
VENA4 Kaunokirjallisuus, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö