x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanjan kielen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa espanjan kieltä korrektisti suullisesti ja kirjallisesti, ymmärtää vaikeitakin tekstejä espanjan kielessä ja on tutustunut espanjankielisen kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehtynyt pääpiirteissään Espanjan ja espanjankielisten maiden historiaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Espanjan kieli (Espanjan kieli/COMS)
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö