x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Espanjan kielen perusopinnot, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa espanjan kieltä korrektisti suullisesti ja kirjallisesti, ymmärtää vaikeitakin tekstejä espanjan kielessä ja on tutustunut espanjankielisen kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehtynyt pääpiirteissään Espanjan ja espanjankielisten maiden historiaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Language, Translation and Literary Studies
Espanjan kieli (Spanish Language)
avaa kaikki
School of Language, Translation and Literary Studies