x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisoikeuden vaihtoehtoiset opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää julkisoikeudellista osaamistaan haluamallaan julkisoikeuden alalla. Hän saa aineellisia valmiuksia kandidaatintutkielman kirjoittamiseen.

Lisätiedot

Jotta opiskelija voi edetä hallinto-oikeuden ja valtiosääntöoikeuden moduuleihin, hänen on suoritettava julkisoikeuden yhteisistä opinnoista vähintään seuraavat jaksot: Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet, Valtiosääntöoikeus ja Eurooppaoikeus. Jotta opiskelija voi edetä kunnallisoikeuden moduuliin, hänen on suoritetava julkisoikeuden yhteisistä opinnoista vähintään jakso Kunnallisoikeus.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisoikeuden vaihtoehtoiset opinnot

Suoritettava yksi allaolevista
Hallinto-oikeuden opinnot 10 op
HALJUA31 Oikeussuoja hallinnossa, 5 op (2.klk)
HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso, 5 op (2.klk)
Valtiosääntöoikeuden opinnot 10 op
Opiskelija suorittaa toisen jaksoista HALJUA41 ja HALJUA42. Yhteensä 10 op.
Johtamiskorkeakoulu