x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Viestintäosaaminen
Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot suorittanut opiskelija
-osaa ilmaista itseään sujuvasti tilanteen vaatimalla tavalla kirjallisesti ja suullisesti
-pystyy keskustelemaan vaativissakin akateemisissa puhetilanteissa
-pystyy lukemaan tekstejä ruotsin lisäksi kahdella muulla pohjoismaisella kielellä

Sisältöosaaminen
Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot suorittanut opiskelija
-osaa arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta ja soveltaa sitä omaan tutkimukseensa
-tunnistaa kielen- tai käännöstutkimuksen metodeja ja osaa valita niistä omaan tutkimukseensa sopivat menetelmät
-osaa analysoida kriittisesti valitsemansa erikoisalan teoriaa ja käsitteitä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot

POHS2 Metodologia, 5 op
POHS4 Sukukieli II, 5 op
Tutkielmaopinnot 40 op
POHS5 Seminaari II, 10 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö