x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
•pystyy keskustelemaan arkipäivän tilanteisiin liittyvistä aiheista venäjäksi
•pystyy tuottamaan oikein venäjän äänteet ja perusintonaatiot
•osaa tuottaa rakenteellisesti yksinkertaista yleiskielistä tekstiä venäjäksi
•tuntee venäjän kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
•tuntee kieliopin peruskäsitteistön ja kykenee käyttämään ja selittämään sekä venäjän- että suomenkielisiä termejä
•tuntee kieli-, kirjallisuus- tai käännöstieteen peruskäsitteistön ja kykenee käyttämään ja selittämään alan termejä
•ymmärtää yleiskielisiä tekstejä sanakirjoja ja muita tietolähteitä apunaan käyttäen
•tuntee ja osaa selittää Venäjän historian ja kulttuurin keskeisiä tapahtumia ja käsitteitä
•tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden perusteoksia ja niiden syntykontekstin
•tuntee käännösprosessin vaiheet ja osatekijät

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

VENP1 Kielioppi I, 5 op
VENP2 Kielioppi II, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö