x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Viestintäosaaminen
Pohjoismaisten kielten aineopinnot suorittanut opiskelija
-osaa kommunikoida myös muodollisissa puhetilanteissa
-osaa kirjoittaa eri tekstilajien edellyttämällä tavalla
-osaa argumentoida systemaattisesti ja analysoida toisten argumentointia
-osaa arvioida omia ja toisten tekstejä ja antaa toisten teksteistä palautetta
-pystyy lukemaan tekstejä toisella pohjoismaisella kielellä

Sisältöosaaminen
Pohjoismaisten kielten aineopinnot suorittanut opiskelija
-pystyy analysoimaan ja selittämään ruotsin kielen rakenteita
-pystyy erittelemään puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
-osaa selittää ja käyttää keskeisiä käsitteitä jollakin vaihtoehtoisten opintojen tarjoamalla erikoisalalla
-tunnistaa toisen pohjoismaisen kielen erityispiirteitä ja osaa kuvata niiden yhteiskunnallisen taustan
-osaa etsiä ja hyödyntää aikaisempaa tutkimusta ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyötä kirjoittaessaan

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö