x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden klassikot, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaalitieteen klassikoiden ajatteluun ja oppihistoriallisiin jatkumoihin. Teemakokonaisuus on suunniteltu niin, että opiskelija voi keskittyä joko oman opintosuuntansa klassikoiden ajatteluun, tai perehtyä laajemminkin sosiaalitieteiden klassikoihin.
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on käsitys joistakin oppialansa klassikoista ja heidän käsitteellisen ajattelunsa ydinkohdista. Opiskelija osaa suhteuttaa omia tutkimuskysymyksiään ja nykypäivän tutkimusta joihinkin tutkimusalansa klassikoiden ajatteluun.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaalitieteiden oppihistoriallisiin jatkumoihin ja klassikkojen ajatteluun.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Klassikot –teemakokonaisuus on suunniteltu pääsääntöisesti syventävien opintojen osaksi, mutta opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös osana aineopintojen valinnaisia opintoja. Opiskelija suorittaa 1 – 2 opintojaksoa. Teemaopinnoiksi suoritetaan vähintään 2 opintojaksoa eli 10 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden klassikot

Suoritettava 10 opintopistettä
SOP10.4.2 Sosiologian klassikot, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö