x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Viestintäosaaminen:
Pohjoismaisten kielten perusopinnot suorittanut opiskelija
-pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin arkipäivän puhetilanteisiin
-pystyy käyttämään kieltä luontevasti tilanteen mukaan sekä kirjallisesti että suullisesti

Sisältöosaaminen:
Pohjoismaisten kielten perusopinnot suorittanut opiskelija
-osaa selittää kielellisiä ilmiöitä kieliopin ja kielitieteen käsitteitä käyttäen
-ymmärtää käsitteet teksti ja tekstilaji ja osaa soveltaa oppimaansa käytännössä
-pystyy lukemaan kaunokirjallisuutta nykyruotsiksi ja analysoimaan sitä kielellisenä ja kulttuurisena ilmiönä
-osaa antaa esimerkkejä nordistiikan alan tutkimussuuntauksista

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten perusopinnot

POHP1 Kieli käyttöön, 5 op
POHP4 Kielioppi I, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö