x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP 10.3 Sosiaalipolitiikan asiantuntijuus, 15–35 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemaltaan sosiaalipolitiikan erityisalueelta teoreettisesti ja vahvistanut tietojaan erityisalueen toimintakäytännöistä. Hän osaa soveltaa tutkimusorientoituneesti valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen tietoja ja saa samalla tukea pro gradu -tutkielmaopintoihinsa.

Sisältö

Opintojakso sisältää sosiaalipolitiikan valinnaisia osa-alueita yhteiskunnan eri osa-alueilta.
Erikoistumisalueet:
- Vertaileva hyvinvointivaltiotutkimus
- Hoiva, perhe ja palvelut
- Asuminen
- Kriminaalipolitiikka
- Aluekehitys ja alueellinen suunnittelu
- Monikulttuurisuus
- Valta ja eriarvoisuus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

SOP 10.3 Sosiaalipolitiikan asiantuntijuus

Suoritettava 15–35 opintopistettä
SOP10.3.2 Hoiva, perhe ja palvelut, 5 op
SOP10.3.3 Asuminen, 5 op
SOP10.3.4 Kriminaalipolitiikka, 5 op
SOP10.3.6 Monikulttuurisuus, 5 op
SOP10.3.7 Valta ja eriarvoisuus, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö