x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet


Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kielentutkimuksen keskeisiä osa-alueita. Hän ymmärtää ja pystyy tuottamaan tieteellistä tekstiä ja keskustelemaan kriittisesti ja rakentavasti omaan alaansa liittyvistä aiheista. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön omaksumiaan tiedonhankintataitoja ja laatia tutkielman tieteellisen tutkimusprosessin mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja kehittää sitä itsenäisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö