x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP 10.2 Työ ja yrittäminen hyvinvointivaltiossa, 15–20 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee työhön, yrittämiseen ja hyvinvointivaltioon liittyvää sosiaalitieteellistä tutkimusta, käsitteitä ja teorioita sekä osaa vertailla ja arvioida niitä kriittisesti.

Sisältö

Teemaopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta, jotka voi suorittaa myös erikseen. Opintojaksot sopivat sekä aineopintoihin että syventäviin opintoihin

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

SOP 10.2 Työ ja yrittäminen hyvinvointivaltiossa

Suoritettava 15–20 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö