x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietojenkäsittelyopin aineopintoja, 30 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin aineopintoja

Muut aineopinnot 10 op
Suoritettava vähintään 10 opintopistettä seuraavista.
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS
TIEA4 Projektityö, 5–10 op
TIETA12 WWW-ohjelmointi, 10 op
School of Information Sciences