x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP 10.1 Työelämän muutos ja hyvinvointi, 15–40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan
- opiskelija tuntee työhön ja työhyvinvointiin liittyvää sosiaalitieteellistä tutkimusta, käsitteitä ja teorioita
- opiskelija osaa vertailla ja arvioida kriittisesti työelämään liittyvää tutkimusta ja työelämän käytäntöjä
- opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä käyttää ja soveltaa erilaisia teorioita ja tutkimusmenetelmiä sekä tulkita ja raportoida niiden tuloksia
- opiskelija tutustuu erilaisiin työelämän tutkimuksen aineistoihin, lähestymistapoihin, käsitteisiin ja teorioihin sekä hankkii valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön

Sisältö

Teemaopinnot koostuvat neljästä opintojaksosta. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti. Osa opintojaksoista voi olla samalla opiskelijan opintosuuntaan tai johonkin muuhun teemakokonaisuuteen tai erikoistumisopintoihin kuuluvia opintoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

SOP 10.1 Työelämän muutos ja hyvinvointi

Suoritettava 15–40 opintopistettä
SOP10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe, 5–15 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö