x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietojenkäsittelyoppi Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille, 80 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

• hallitsee tietojenkäsittelyopin perusteet ja pystyy omaksumaan kehittyvän alan edellyttämät tiedot ja taidot
• osaa toimia suunnittelijana ja ohjelmoijana ohjelmistoprojekteissa
• tuntee keskeisiä laskentamenetelmiä ja osaa ratkoa käytännön tilanteissa ilmeneviä laskennallisia ongelmia suunnittelemalla ja toteuttamalla tehokkaita algoritmeja

Sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden opintoja.

Tietyt tietojenkäsittelyopin opintojaksot käyvät osaksi matematiikan syventäviä opintoja, mutta samaa opintojaksoa ei voi käyttää sekä matematiikan syventäviin opintoihin että tietojenkäsittelyopin kokonaisuuteen (opintojen käyttäminen kahteen kertaan).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Information Sciences
avaa kaikki

Tietojenkäsittelyoppi Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille

Tietojenkäsittelyopin aineopintoja 30 op
Muut aineopinnot 10 op
Suoritettava vähintään 10 opintopistettä seuraavista.
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS
TIEA4 Projektityö, 5–10 op
TIETA12 WWW-ohjelmointi, 10 op
Tietojenkäsittelyopin syventäviä opintoja 20 op
Suoritettava vähintään 20 opintopistettä seuraavista.
TIETS01 Algoritmit, 10 op
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS11 Tiedonlouhinta, 10 op
TIETS06 Logiikkaohjelmointi, 10 op
TIETS04 Hahmontunnistus, 5 op
TIETS07 Neurolaskenta, 5 op
TIETS05 Kuvanprosessointi, 5 op
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
School of Information Sciences