x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Museologian opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Museologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee museologian ja heritologian perusteet sekä osaa soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä. Museologian perusopinnot tuovat Museoasetuksessa (1192/2005) edellytetyn pätevyyden museotyöhön.

Sisältö

Opintojaksojen aikana tarkastellaan museoinstituution teoriaa ja käytäntöjä eri näkökulmista ja perehdytään kulttuuriperinnön ja museokokoelmien tallentamisen, säilyttämisen, tutkimisen ja esittämisen teemoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opintokokonaisuuteen valittavan historian tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee olla aloittanut historian aineopinnot menestyksellisesti. Jotta muun kuin historian tutkinto-ohjelman opiskelija voi tulla valituksi museologian perusopintoihin, hänellä tulee olla aineopinnot ainakin yhdellä seuraavalla alalla tai vaihtoehtoisesti perusopinnot kahdella seuraavalla alalla tai niitä vastaavilla aloilla: antropologia, arkeologia, klassillinen arkeologia, etnologia, etnomusikologia, folkloristiikka, kansatiede, kulttuurihistoria, historia, perinteentutkimus ja taidehistoria.

avaa kaikki

Museologian opintokokonaisuus

MUSEP1 Johdanto, 5 op
MUSEP5 Harjoittelu, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö