x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden teemat, Pori, 15–40 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalitieteiden teemakokonaisuuksia opiskelemalla opiskelija voi perehtyä yhteen tai useampaan aihealueeseen monen tieteenalan näkökulmasta. Teemaopinnot syventävät yleistä sosiaalitieteellistä osaamista sekä tukevat sisällöllisesti kandidaatin tutkielman ja pro gradu –tutkielman laatimista.

Sisältö

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelija voi halutessaan sisällyttää sosiaalitieteiden teemojen
opintoja kandidaatin tutkinnon opintoihinsa sosiaalitieteiden valinnaisina opintoina (20 op) sekä maisteriopintoihin valinnaisten opintojen kohtaan SOPM7. Näiden ohella opiskelijat tekevät yksittäisiä teemakursseja osana kohtaa SOP6 Sosiaalitieteen alat II –opintokokonaisuutta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden teemat, Pori

Suoritettava 10–40 opintopistettä
SOP 10.1 Työelämän muutos ja hyvinvointi 15–40 op
Suoritettava 15–40 opintopistettä
SOP 10.3 Sosiaalipolitiikan asiantuntijuus 15–35 op
Suoritettava 15–35 opintopistettä
SOP10.3.2 Hoiva, perhe ja palvelut, 5 op
SOP10.3.3 Asuminen, 5 op
SOP10.3.4 Kriminaalipolitiikka, 5 op
SOP10.3.6 Monikulttuurisuus, 5 op
SOP10.3.7 Valta ja eriarvoisuus, 5 op
Sosiaalitieteiden klassikot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
SOP10.4.2 Sosiologian klassikot, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö