x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot, 85 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut Politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelman opinnoissa hankkimaansa osaamista valinnaisilla opinnoilla. Valinnaisilla opinnoillaan opiskelija on kehittänyt osaamistaan haluamillaan teemoilla. Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen kartuttamisen opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot voivat sisältää esimerkiksi muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamia opintoja, politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman omia ylimääräisiä aineopintoja, vaihto-opintojaksolla suoritettuja opintoja, Johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja ja niin edelleen.

Johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia suorittaessaan opiskelijan tulee ottaa huomioon, että opintojakso voi sisältyä useaan eri moduuliin. Opintojakson voi kuitenkin käyttää tutkintoon vain kerran. Temaattiset kokonaisuudet löytyvät opinto-oppaasta kohdasta "Muut opintokokonaisuudet": https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=6619&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2012.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu