x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPM6 Sosiaalitieteen teoria III, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee oppialansa keskeiset teoreettiset ja käsitteelliset jäsennykset sekä soveltaa niitä tutkielmassaan.

Sisältö

Opiskelija valitsee oman oppialansa teoriaopintojakson. Lisäksi hän voi suorittaa muiden oppialojen teoriajaksoja pääkampuksella Tampereen yliopistossa ja sijoittaa ne valinnaisiin opintoihin. Opetus vaihtelee vuosittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteen teoria III

Opiskelija valitsee SOPM6.1 tai SOPM6.3
SOPM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
SOPM6.3 Sosiologinen ajattelu III, 5 op (2.slk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö