x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTVA10 Tieteentekemisen valmiudet, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimuksen tekemisen lähtökohtia ja tieteelliseen tiedonmuodostukseen liittyviä käsitteitä sekä tunnistaa niiden erityisyyden tieteissä, jotka tutkivat ihmistoiminnan organisoitumista. Opiskelija tunnistaa itsensä aktiiviseksi toimijaksi yliopistoyhteisössä, pystyy hahmottamaan erilaisia tutkimusstrategioita, arvioimaan niitä sekä ymmärtää niiden roolin osana keskeisimpiä tutkimustyötapoja.

Lisätiedot

Vastuuopettaja: Hallintotieteiden metodologian yliopistonlehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tieteentekemisen valmiudet

Suoritettava 10 op.Kaikki suorittavat opintojaksot HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta ja HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin, paitsi julkisoikeuden opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat, jotka suorittavat HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin -opintojakson sijaan HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet. Myös heille HALTVA12 on suositeltava opintojakso.
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta, 5 op (2.slk / 2.klk)
HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin, 5 op (2.slk / 2.klk)
Johtamiskorkeakoulu