x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot, 54–59 op

Osaamistavoitteet

Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen kartuttamisen opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja tai valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja. Valinnaisiin opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 20 op. Journalistiikan ja kuvajournalismin opiskelijat voivat suorittaa viestinnän ja median aineopinnoista pakollisten jaksojen (JOVA5 ja JOVA7) lisäksi 20 op:n verran muita opintoja valinnaisina opintoina.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö