x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Latinan kieli ja antiikin traditio, perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija on omaksunut latinan kielen pohjatiedot. Hän hallitsee aukottomasti syntaksi- eli lauseenjäsennyskieliopin (subjekti, predikaatti, objekti attribuutti jne) ja kykenee itsenäisesti perehtymään kaikkiin saatavilla oleviin latinankielisiin lähteisiin käyttäen tarpeen mukaan apuna erikoisalojen sanakirjoja ja selitysteoksia (kommentaareja). Opiskelija panee merkille toisaalta historiallisten elämänmuotojen katoavuuden, toisaalta niiden yliajallisen jatkuvuuden. Hän hallitsee kreikkalais-roomalaisen historian ja kulttuurihistorian päälinjat ja havaitsee periodisoinnin edut ja ongelmat.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Latinan kielen ja antiikin tradition opintokokonaisuus (Latinan kieli ja antiikin traditio)
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö