x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP6.1 Sosiaalipolitiikka, 20 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee vaihtoehtoisia tapoja lähestyä sosiaalipolitiikkaa poliittisena arvovalintana ja käytännön toimintana ja osaa jäsentää sosiaalipolitiikan kansainvälistä toimintaympäristöä. Hän ymmärtää erilaisten toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvien järjestelmien merkityksen ja vaikuttavuuden niin yksilöiden, ryhmien kuin laajemmin yhteiskunnan kannalta sekä osana paikallista, kansallista ja globaalia hallintaa ja yhteiskunnallista muutosta. Hän omaksuu evaluaation perusteet, joita hän osaa soveltaa keskeisiin toimeentuloturvan ja hyvinvointipalvelujen järjestelmiin ja kehittämistoimiin. Opintokokonaisuuden myötä opiskelija hankkii valmiuksia työelämään ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Sisältö

Sosiaalipolitiikan erikoistumisopinnot koostuvat kahdesta kaikille yhteisestä ja pakollisesta (SOP6.1.1 ja SOP6.1.2) sekä yhdestä valinnaisesta teemallisesta opintojaksosta (SOP6.1.3).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalipolitiikka

SOP6.1.2 Evaluaatio, 5 op (1.slk / 2.slk)
SOP6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnaiset teemaopinnot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö