x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP6 Sosiaalitieteiden alat II, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja soveltaa sosiaalipolitiikan, sosiologian tai muun sosiaalitieteen oppialan keskeisiä sisältöjä, teoreettisia näkökulmia ja ajattelutapoja. Hän omaksuu asiantuntijuuden kehittymisen perusteet.

Sisältö

Osakokonaisuus koostuu oppiaineittain jäsentyvistä opinnoista. Opiskelija valitsee haluamansa sosiaalitieteiden alan ja suorittaa sen edellyttämät opinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden alat II

Suoritettava 20 op. Opiskelija valitsee haluamansa sosiaalitieteiden alan ja suorittaa sen edellyttämät opinnot.
SOP6.1 Sosiaalipolitiikka 20 op
SOP6.1.2 Evaluaatio, 5 op (1.slk / 2.slk)
SOP6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnaiset teemaopinnot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
SOP6.2. Sosiologia 20 op
SOP6.2.1 Sosiologinen ajattelu II, 5 op (2.klk / 3.slk)
SOP6.2.2 Sosiaaliset instituutiot, 5 op (2.slk / 2.klk)
SOP6.2.3 Sosiologian valinnainen teemakurssi, 10 op (2.klk / 3.slk / 3.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö