x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot sosiaalityöstä: tuntee sosiaalityön peruskäsitteet sekä teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat; ymmärtää sosiaalityön todellisuutta, sosiaalityön eettisiä ja globaaleja ulottuvuuksia, sosiaalityöhön liittyviä marginaalisuuden ja yhteisöllisyyden teemoja sekä toimintajärjestelmän peruskysymyksiä. Opiskelija orientoituu sosiaalityöhön sekä tutkimuksellisesti että käytännöllisesti. Opiskelija rakentaa analyyttisen suhteen sosiaaliseen todellisuuteen.

Sisältö

Perusopinnot koostuvat opintojaksoista STPP1, STPP2, SOPP3, STPP3 ja STPP5.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalityön perusopinnot

STPP1 Sosiaalityön perusteet, 5 op (1.slk)
SOPP3 Näkijänä, kokijana, tulkkina, 5 op (1.slk / 1.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö