x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistiikan aineopinnot, 70 op

Osaamistavoitteet

Journalistiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee perustaidot työskentelyyn journalistisissa tehtävissä sekä osaa arvioida journalistista professiota ja sen tuotteita kriittisesti ja kehittävästi.

Sisältö

Opintojaksot koostuvat journalismin ammattikäytäntöön ja sen kriittiseen pohdintaan, tuottamiseen ja tutkimukseen johdattavista luennoista, analyyseistä ja käytännöllisistä harjoituskursseista.
Journalistiikan opiskelijat suorittavat Journalistinen työ -kokonaisuuden 45 op (JOVA13-20)sekä Viestinnän ja median aineopinnoista tiedotusopin jaksot Tutkimusperinteitä ja suuntauksia ja Journalismiprofessio ja julkisuus, yht. 10 op (JOVA5 ja JOVA7).
Tutkimusopinnot ovat kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisiä aineopintoja. Ne sisältävät opintojaksot Tutkimustyön perusteet 5 op (JOVAT1) sekä Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op (JOVAT2).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Journalistiikan aineopinnot

Journalistinen työ 45 op
JOVA13 Journalistisen työn perusteet, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVA14 Lehtijournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA15 Radiojournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA16 Televisiojournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA17 Visuaalinen journalismi, 5 op (2.slk)
JOVA18 Journalistinen kieli, 10 op (1.slk / 1.klk)
Tutkinto-ohjelman yhteiset tutkimusopinnot 15 op
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet, 5 op (2.klk / 3.slk)
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö