x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset aineopinnot, 10–40 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin vähintään kahden filosofian osa-alueen keskeisiä kysymyksiä ja sisältöjä.

Sisältö

Valinnaiset aineopinnot koostuvat vähintään kahden filosofian osa-alueen aineopintotasoisista opinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
avaa kaikki

Valinnaiset aineopinnot

Suoritettava 2–8 allaolevaa
FILA6 Epistemologia, 5 op
FILA8 Etiikka, 5 op
FILA10 Mielen filosofia, 5 op
FILA12 Kielifilosofia, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö