x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 35–65 op

Osaamistavoitteet

Filosofian aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että filosofian historian tunteminen on olennainen osa filosofian harjoittamista. Hän hahmottaa ja osaa kuvata filosofian historian eri kausia ja niille ominaisia lähestymistapoja. Hän tuntee nykyfilosofian keskeisimmät suuntaukset ja perusopintoja laajemmin logiikan, tieteenfilosofian ja joidenkin muiden filosofian osa-alueiden piirissä käytäviä keskusteluja. Hän osaa kirjoittaa käsittelytavaltaan selkeän ja johdonmukaisen filosofisen esityksen ja osallistua filosofiseen keskusteluun.

Sisältö

Filosofian aineopinnot tarjoavat yleiskatsauksen filosofian historiaan ja näin laajentavat opiskelijan ymmärrystä filosofian eri osa-alueiden keskeisistä ongelmista ja käsitteistä. Aineopinnoissa perehdytään logiikan ja tieteenfilosofian nykysuuntauksiin. Lisäksi opiskelija perehtyy kahteen muuhun filosofian osa-alueeseen perusopintoja syvällisemmin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti proseminaariin ja laatii kirjallisen seminaariesitelmän.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Aineopinnot

FILA3 Klassikot, 5 op
Valinnaiset aineopinnot 10–40 op
Suoritettava 2–8 allaolevaa
FILA6 Epistemologia, 5 op
FILA8 Etiikka, 5 op
FILA10 Mielen filosofia, 5 op
FILA12 Kielifilosofia, 5 op
FILAPRO Proseminaari, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö