x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISS1 Historiateoria ja historiankirjoituksen historia, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää historiallisen tulkinnan ja päättelyn ominaispiirteet sekä historiallisen tiedon merkityksen.

Sisältö

Opintojakso jakautuu kahteen osaan, historiateoriaan (5 op) ja historiankirjoituksen historiaan (5 op), jotka suoritetaan erikseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Historiateoria ja historiankirjoituksen historia

HISS1A Historiateoria, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö