x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian syventävät opinnot, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää historiallisen tiedon tuottamis-, esittämis- ja käyttämistavat ja osaa soveltaa niitä omaan ajatteluunsa ja tutkimustyöhönsä. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea, käsitellä ja tuottaa tietoa sekä kykenee laatimaan vaativan tieteellisen tutkielman.

Sisältö

Syventävien opintojen aikana kehitetään ja syvennetään historiallista ajattelua perehtymällä historiateoriaan ja historiankirjoituksen historiaan sekä tekemällä tutkielma. Tutkielman aihepiirin tuntemusta syvennetään erikoistumisopinnoissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden syventävät opinnot ovat 80 opintopisteen laajuiset. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat, jotka suorittavat historian opintoja valinnaisina opintoina, suorittavat syventävät opinnot 60 opintopisteen laajuisina.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Historian syventävät opinnot

HISS2 Seminaari, 10 op (1.slk)
HISS3 Erikoistumisopinnot, 20 op
HISS4 Pro gradu -tutkielma, 20–40 op (1.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö