x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisoikeuden syventävä kokonaisuus, 15 op

Osaamistavoitteet

Osakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti erikoistumisensa kohteena olevan julkisoikeuden osa-alueen. Hän osaa analysoida tämän osa-alueen erityiskysymyksiä osana laajempaa kokonaisuutta. Opiskelijalla on valmiudet laatia pro gradu -tutkielma hallinto-oikeuden, julkisen eurooppaoikeuden, kunnallisoikeuden tai valtiosääntöoikeuden alalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää, että opiskelija suorittaa kokonaisuudesta vähintään kaksi jaksoa niin, että yksi on 10 opintopisteen laajuinen jakso (HALJUS11, HALJUS12 tai HALJUS13) ja toinen 5 opintopisteen laajuinen jakso (HALJUS14, HALJUS15 tai HALJUS16). Halutessaan opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuden myös sen minimilaajuutta (15 op) laajempana.

Vastuuopettaja: Professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisoikeuden syventävä kokonaisuus

Suoritettava 15–45 opintopistettä
HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso, 10 op (1.slk)
HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso, 10 op (1.slk)
HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus, 5 op (1.klk)
Johtamiskorkeakoulu