x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot, 14 op

Osaamistavoitteet

Valinnaisilla opinnoilla opiskelija laajentaa ja/tai syventää osaamistaan.

Sisältö

Maisteriopintojen valinnaiset opinnot (14 op) voivat koostua oman yksikön, muiden yksiköiden tai muiden koti- tai ulkomaisten yliopistojen tarjonnasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

Suoritettava 14 opintopistettä
TERVAL1 Terveysteknologia, 5 op
TERVAL5 Social Psychiatry II, 5 op
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet, 5 op
Terveystieteiden yksikkö