x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Mediakasvatuksen syventävät opinnot, 100 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää mediakasvatusta koulutuksessa, mediassa ja muissa yhteisöissä. Hän osaa tehdä alan tutkimusta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Mediakasvatuksen syventävät opinnot

JOVTETUS2A Uudet draamamuodot, 5 op
JOVTS4 Tutkimuksen tekeminen, 10 op (1.slk / 1.klk)
MKAS5 Seminaari, 10 op
JOVS6 Pro gradu -tutkielma, 40 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö