x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teatterin ja draaman tutkimuksen syventävät opinnot, 90 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella teatterin ja draaman ilmiöitä teoreettisesti, laaja-alaisesti ja tieteidenvälisiä rajapintoja tunnistaen. Hän pystyy soveltamaan ja arvioimaan kriittisesti erityisesti kulttuurintutkimuksellisesti painottuneen teatterintutkimuksen teoriaperinnettä (performance studies), keskeisiä käsitteitä ja metodeja. Opiskelija hallitsee itsenäisen tutkimustyöskentelyn ja tieteellisen argumentoinnin. Hän pystyy esittämään tutkimustuloksensa akateemisten vaatimusten mukaisesti.

Sisältö

Opinnot koostuvat johdannosta tutkimusalueeseen (TETUS1), erityisalueiden kursseista (TETUS2A, B ja C sekä TETUS3) sekä tutkimustyön opinnoista (TETUS4-6) ja tutkielmasta (JOVS6).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Mikäli opiskelijalla ei ole aiempia teatterin ja draaman tutkimuksen opintoja, häneltä edellytetään siltaopintoina aineopintojen opintojaksot JOVA9-12 sekä Nätyn TEAP1 Teatterikulttuurit ja historia 10 op. Syventäviin opintoihin tulevalla opiskelijalla tulee olla tehtynä myös JOVAT1 Tutkimustyön perusteet (tai vastaava aineopintotasoinen tutkimustyön kurssi) ja kandidaatintutkielma.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Teatterin ja draaman tutkimuksen syventävät opinnot

JOVTETUS2A Uudet draamamuodot, 5 op
JOVTETUS3 Dramaturgia, 5 op
JOVTETUS4 Tutkimuksen tekeminen, 10 op
JOVTETUS5 Seminaari, 10 op
JOVTETUS6 Praktikum, 5 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö